Bladpall

Ett nytt spännande design koncept, från AVEAform. Tillverkad i skickt limmat lövträd. Pallen består av tre blad som stöder sig mot varandra. Med en svagt skålad sits med en skön sitt komfort. Elegant, tidlös design med hållbarhet i fokus.

Design by Jonas Kvist